fossen1 webb

avslöjade sig för en tiondels sekund i Avdalsfossen.

(Årdal kommune, Norge 31 juli 2013)

Annonser