vattenmask 1529 svv webb

… eller en fråga om identitet; En sidohändelse, en gnista som ställer allt på ända. Som inte ger oss någon väg tillbaka; en point of no return.

Resten är en fråga om att hantera konsekvenserna.

(Partille 7 december)

Annonser