att trotsa november

att hitta sin inre glöd

när det är som gråast

*

att ta sikte i mörkret

att våga lita på sin inre kompass

när man trampar upp en ny stig

*

att skaffa överblick

att inte släppa blicken mot horisonten

när det kortsiktiga vill ta överhanden

(Partille 17 november)

Annonser