Mer bilder från Stampens kyrkogård

(Göteborg 21 januari 2012)

 

 

 

Annonser