Hur långt är det mellan lek och allvar?

I kattens värld, bara en klolängd.

Passeras gränsen är vänskapen aldrig längre bort än ett slick i pälsen.

***

Snart kommer katten och stryker sig mot dina ben.

Svansen är formad till ett frågetecken.

Svarar gör man bäst genom att öppna kylskåpet.

(Sigge och Busan, Skene 8 januari 2012)

Annonser