En råget har tagit eftermiddagsvila efter att ha tillbringat större delen av dagen på åkern med att krafsa upp mat under snötäcket.  Då får man tillåta sig själv att drömma sig bort lite… Försökte förstärka uttrycket med en dubbelexponering.