Träffade en krokodil på Ekedelens marker. Han eller hon var snäll så länge man strök medhårs. Men snart ändrade han karaktär och försökte gå till attack. Nyckfulla djur det där. Och lite ovanligt att se såna i Sverige. En ny art månne? ;p

— attack!

Annonser