Är det verkligen det här han vill?

Är det verkligen det här hon vill?

Vill vi det här?

Tänk en gång till.

Om drömmar vore verklighet.

Sluta hoppas. Gör det verkligt…

Annonser