Det är lätt att brösta upp sig när man sitter på egen gren..men i faggorna lurar faror.

(”Stolt”: Hornborgasjön del5)

Annonser